Loading...
  • Türkçe
  • English
Network Çözümleri

Şirketlerin ve kurumların faaliyetlerini kesintisiz devam ettirebilmesi, artan performans, güvenlik ve yönetim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için network yapılarının doğru ve verimli bir şekilde tasarlanması önem kazanmıştır.

Pahalı ya da ucuz ürünün değil; doğru ürünün doğru şekilde yapılacak konfigürasyonla kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple, tecrübeli çözüm ekibimiz ile birlikte sizlere en uygun tasarımı sunuyoruz.

Müşterilerimizin, mevcut ağ altyapılarını ve topolojilerini analiz ederek sistem performansı, ağ güvenliği, trafik ve kullanıcı yönetimi kriterlerine göre network mimarinizi değerlendiriyor ve ideal yapıyı şekillendiriyoruz.

Network altyapılarının performanslı ve sürekli çalışabilir olmasını sağlayabilmek için bilgi işlem altyapılarının uluslararası standartlara uygun bir şekilde tasarlanıp hayata geçirilmesi gerekir.

Network çözümlerimiz; danışmanlık, ürün tedariki, kurulum, konfigürasyon, yapılandırma, entegrasyon ve işletme hizmetlerini uçtan uca kapsamaktadır.